Bambus gulv

er et rimelig og godt alternativ innen kategorien klikkparkett. Total tykkelse er 10mm og slitelaget er 2,5mm. Kjernen er av HDF og produktet er således meget stabil. Vi tilbyr nå en mengde varianter av Top Bamboo, som vist nedenfor. Børstet overflate er et spennende alternativ til tradisjonelle glatte overflater. Det gir overflaten en viss struktur, men den er fortsatt enkel å rengjøre. Alle Top Bamboo produktes leveres med matt lakk (gjelder også børstet overflate) og er veldig enkel å legge. Dimensjoner: 960x128x10mm. 12 stk pr. kartong. 1,475m2.
Vi har trappeneser til flere av fargene på gulvene som kan brukes til innkledning av din trapp.

Til brosjyre 
Til produkter og priser

 • Bambus caramel hvit lakk 345,- pr. m2

  Beskrivelse

 • Bambus grå lakkert 345,- pr. m2

  Beskrivelse

 • Bambus hvit børstet 345,- pr. m2

 • Bambus natur 395,- pr. m2

 • Bambus sort børstet 345,- pr. m2

 • Bambus caramel børstet 395,- pr. m2

 • Bambus caramel 395,- pr. m2

 • Bambus vertical caramel 335,- pr. m2

 • Listverk

Leggeanvisning 10mm klikkparkett

Før legging
Legging skal foretas i en romtemperatur på 18 – 20°C. Den relative luftfuktighet (RF) skal være mellom 40-60% ved 20°C. Pakningene skal ligge uåpnet i jevn romtemperatur i min. 72 timer for å tilpasse seg romtemperaturen. Gulvlister fjernes før gulvet legges. Parkett kan legges på de fleste typer underlag. Underlaget skal være tørt og jevnt. Større ujevnheter over 2 mm pr. meter, må sparkles eller slipes. På betongunderlag eller andre typer underlag hvor det er tvil om fukt, skal det alltid legges fuktsperre. Bruk 0,20 mm plastfolie eller 2,5 mm kombifolie. Etter at eventuell sparkelmasse er tørr, legges underlaget (2 el. 3 mm skumfolie/ullpapp). Klikkparkett legges flytende, dvs. at den ikke limes eller spikres til underlaget, men klikkes på plass med en parkettklosse.
Parkett kan prinsipielt anvendes ved gulvvarme, men det gis ingen garanti ved utlegging på varme undergulv, da leverandøren ikke har noen mulighet for å kontrollere at temperaturforholdene er i henhold til det som er foreskrevet. Alle bambus- og trebaserte gulv vil reagere på endringer i luftfuktighet. Det er derfor viktig å sikre gulvet full bevegelsesfrihet. Dette gjøres ved å lage en avstand til vegg på ca. 10 mm. Dette gjelder også for søyler og andre faste installasjoner.

Ved dører uten dørterskel må det alltid legges en ekspansjonsåpning, dette gjelder også ved overgang til forskjellige rom, eller når lengden på gulvflaten overstiger 10m eller bredden overstiger 6 m.

HUSK: Alle gulvbordene må kontrolleres før legging.

Legging
Etter at undergulvet er rengjort, rulles fuktsperren ut med minst 20 cm overlapping. Rull ut fuktsperren langs den lengste veggen. Underlaget kan brukes til lydisolasjon og/eller til å jevne ut små uregelmessigheter i undergulvet. Underlaget må ikke overlappes.

Gulvbordene skal ligge langsetter den lengste veggen. Dersom det er mulig, bør gulvbordene ligge parallelt med sollyset slik det kommer inn, eller med lyset fra den viktigste lyskilden.

Begynn leggingen fra høyre hjørne med notsidene (langside + kortside) mot veggen. Monter alltid gulvbordene mot høyre. Bruk distanseklosser for å få en jevn ekspansjonsåpning.

Sett sammen kortsiden på det første og andre bordet i not og fjær i en vinkel på 15°. Pass på at bordene er i flukt med hverandre, og legg dem ned.

Når den andre raden skal legges, må enden på bordene forskyves minst 30 cm i forhold til hverandre. Bruk gjerne et avkappet bord fra forrige rad som første bord på den neste raden.

De påfølgende radene er lettest å legge ved å stå på kne på den delen av gulvet som er ferdiglagt. Bordene presses sammen i skjøten.

Legg inn kile under det allerede første lagte bord.

Sett sammen kortsidene i not og fjær i en vinkel på 15° og legg bordene ned. Skyv slik at bordet glir langs skjøten i kortsiden mot den forrige raden, og bordene blir liggende på linje. Legg bordet ned.

Slå bordet forsiktig inn i fjærsiden på det allerede lagte bord (langsiden) og trekk ut kilen.

Alle bordene skal ligge godt inntil hverandre. Bruk en kloss for å slå bordene forsiktig sammen etter behov.

Bruk et trekkjern og hammer for å slå sammen skjøter med sprik ved veggen eller dørkarmen.

For å legge den siste raden plasseres et gulvbord i hel lengde direkte oppå den raden som ble lagt sist. Mål ut og kapp bordet i riktig bredde ved å legge et avkappet bord i full bredde med distanseklosser mot veggen.

Der det er rør, måles plasseringen av og diameteren på røret, og det bores hull med en diameter som er 10 mm større. Kapp bordet som vist på tegningen, og legg bordet på plass. Bruk lim på det løse stykket og legg det på plass.

Fjern alle distanseklosser når leggingen er ferdig. Lister skal festes til veggen med spiker eller skruer slik at ekspansjonsåpningen ikke syns.
Etter legging
Gulvet er ferdig til bruk. Alle trekiler fjernes før gulvlister monteres. Husk at ditt nye parkettgulv er et naturprodukt. For å få størst mulig glede av det i mange år, er det viktig å sørge for å holde rommets temperatur og relative fuktighet så konstant som mulig gjennom hele året. Det anbefales å holde temperaturen på 18-20°C og en RF på 40-60%. Lavere eller høyere RF kan ødelegge gulvet. Variasjoner i farge og mønster er en del av parkettgulvet.

Vedlikeholdstips
Støvsug gulvet først og vask deretter over med en klut oppvridd i håndvarmt vann med milde vaskemidler. Vasking skal utføres med et godkjent vannbasert og pigmentfritt vaskemiddel for parkett. Bruk ikke skurepulver eller vaskemidler tilsatt ammoniakk. Grønnsåpe må ikke benyttes, da dette legger igjen et lag av fett. Bruk aldri for mye vann ved rengjøring. Bruk alltid en godt oppvridd klut og hell aldri vann direkte på gulvet. Tørk opp vannsøl umiddelbart, la aldri vann ligge på gulvet. Ved rengjøring anbefales mopp, myk børste, eller støvsuger. Beskytt parkettgulvet for sand, småstein og vann spesielt.Ved alle utsatte partier som for eksempel inngangspartier, hall o.l  må det plasseres vannabsorberende matter. Ved ekstra utsatte områder med høy besøkelsesfrekvens bør det plasseres avskrapningsmatter. Riktig vedlikehold sikrer lang levetid og finish. Bruk aldri bonevoks på et parkettgulv som er lakkert. Alle møbelben som er i direkte kontakt med parkettgulvet må ha filtknotter. Møbler med hjul må ha myke hjul som er godkjente for bruk på tregulv. Legges parkettgulv på kontor må det brukes spesielle beskyttelsesmatter under kontorstolene. Bambusgulv, på samme måte som tregulv, trives best i et ”naturlig” klima i rommet med en temperatur på 18 – 22 grader celsius og med en relativ luftfuktighet på 40-60%