Informasjon om Pilar servicepartner

Pilar servicepartner ble startet i 2002. Dagl. leder har siden 1999 spesialisert seg innen gulvleggeryrket og på gulvsliping. Utfører hovedsakelig renovering av gulv og trapp. Vi tar oppdrag i Oslo og Akershus - Asker - Drammensområdet. Driften er i dag et sideprosjekt ved siden av annen jobb i byggevarehandelen. Oppdrag utføres derfor ofte over helg. Fordelaktig for offentlig, barnehager, butikker etc.
Vi har salg av alle produkter som vi bruker til renovering og fornyelse. Ved kjøp av produkter har du en trygghet i vår kompetanse med profesjonel veiledning ved egen montasje.
Vi kjenner selvfølgelig våre produkter godt, noe som gjør at vi hjelper deg med riktige produkter.