Informasjon om Freidher spesialmontasje AS

Freidher spesialmontasje ble startet i 2002, og endret til AS i 2018. Dagl. leder har siden 1999 spesialisert seg innen gulvleggeryrket og på gulvsliping. Utfører hovedsakelig renovering av gulv og trapp. Vi tar oppdrag over hele østlandet og nedre del av Hedmarken. Arbeidet utføres stort sett på dagtid, men vi tar gjerne helge/natt-arbeid der er påkrevd i forhold til åpentid for offentlige bygg, barenhager, butikker etc.
Vi har salg av alle produkter som vi bruker til renovering og fornyelse. Ved kjøp av produkter har du en trygghet i vår kompetanse med profesjonel veiledning ved egen montasje.
Vi kjenner selvfølgelig våre produkter godt, noe som gjør at vi hjelper deg med riktige produkter.

Med vennlig hilsen:

Dagl. leder Tormod Freidher